Projekty unijne i dofinansowania
PROJEKT

Ekoinbud Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez montaż systemu filtrowentylacji dla hali produkcyjnej Ekoinbud Sp. z o.o." dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

W ramach projektu na hali produkcyjnej zakupiono i zamontowano system filtrowentylacyjny oparty o trzy jednostki filtracyjne wraz z systemem sterowania. Po uruchomieniu systemu poziom zapylenia na hali uległ znaczącej redukcji. Tym samym bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników produkcyjnych poprawiły się. Efekty projektu zostały potwierdzone przez akredytowane laboratorium.

Całkowita wartość projektu: 247 685,10 zł
Wartość dofinansowania: 198 140,85 zł
Data podpisania umowy: grudzień 2023

PROJEKT UDG-SPE.04.2023/200

Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przeprowadzenie audytu organizacji".

Celem projektu jest specjalistyczne doradztwo w celu przeprowadzenia audytu organizacji oraz opracowanie rekomendacji działań dla Firmy Budowlanej Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu: 49 200,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 20 000,00 zł

PROJEKT UDG-SPE.04.2023/041

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przygotowanie opinii prawno-podatkowej dotyczącej wybranych aspektów działalności badawczo-rozwojowej Ekoinbud Sp. z o.o.".

Celem projektu jest przygotowanie opinii o charakterze prawno-podatkowym odnoszącej się do działalności b+r Ekoinbud Sp. z o.o.

Wartość projektu: 15 975,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 494,00 zł

PROJEKT UDG-SPE.04.2023/049

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej dla Ekoinbud Sp. z o.o.".

Celem projektu jest realizacja usług doradczych w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej w działalności b+r Ekoinbud Sp. z o.o.

Wartość projektu: 11 070,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 500,00 zł

PROJEKT UDG-SPE.04.2023/059

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Doradztwo w procesie wyboru rozwiązań technicznych dla Ekoinbud Sp. z o.o.".

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Ekoinbud Sp. z o.o.

Wartość projektu: 23 100,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 11 550,00 zł

PROJEKT UDG-SPE.04.2023/067

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Doradztwo w procesie przygotowania do wdrożenia ZSZJ w Ekoinbud Sp. z o.o.".

Celem projektu jest doradztwo w celu przygotowania Ekoinbud Sp. z o.o. do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Wartość projektu: 22 140,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 9 000,00 zł

PROJEKT UDG-SPE.04.2023/084

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Doradztwo w procesie opracowania modelu realizacji inwestycji przez Ekoinbud Sp. z o.o.".

Celem projektu jest specjalistyczne doradztwo w różnych obszarach w celu opracowania modelu realizacji projektu inwestycyjnego z elementem b+r przez Ekoinbud Sp. z o.o.

Wartość projektu: 63 714,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 25 900,00 zł

Projekt

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie oceny pracowniczej".

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu oceny pracowniczej w Ekoinbud Sp. z o.o.

Wartość projektu: 34 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 17 000,00 zł

Projekt POIR.06.02.00-22-0340/21

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Wdrożenie systemu inteligentnego projektowania przy realizacji projektów architektonicznych w celu usprawnienia, optymalizacji procesu projektowania i uodpornienia firmy Ekoinbud Sp. z o.o. na kryzysy".

Celem projektu jest wprowadzenie w firmie Ekoinbud Sp. z o.o. inteligentnego projektowania opierającego się o system BIM czyli technologię parametrycznego modelowania informacji o budynku.

Wartość projektu: 296 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 251 600,00 zł

Projekt

EKOINBUD RENOWACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy Ekoinbud Renowacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Celem projektu dofinansowanie kapitału obrotowego Ekoinbud Renowacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z COVID-19.

Wartość projektu: 49 591,95 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 49 591,95 zł

Projekt

Firma Budowlana EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy Firmy Budowlanej Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej”.

Celem projektu dofinansowanie kapitału obrotowego Firmy Budowlanej Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w związku z COVID-19.

Wartość projektu: 97 396,68 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 97 396,68 zł

Projekt

EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Celem projektu dofinansowanie kapitału obrotowego Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z COVID-19.

Wartość projektu: 122 912,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 122 912,64 zł

Projekt

EKOINBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie prefabrykowanych przegród drewnianych o podwyższonych właściwościach izolacyjnych z wypełnieniem z surowców odpadowych wraz z technologią ich wykonania”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem produktu - prefabrykowanych, ekologicznych przegród ściennych, stropowych i dachowych opartych o szkielet drewniany z wypełnieniem z surowców odpadowych, przeznaczonych do budowy budynków jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

Wartość projektu: 7 039 837,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 749 206,25 zł

Projekt nr POIR.02.01.00-00-0132/15

"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego Budownictwa Kubaturowego"

EKOINBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego Budownictwa Kubaturowego”.

Celem przedmiotowego projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace B+R w obszarze budownictwa prefabrykowanego w celu przygotowania katalogu przegród zewnętrznych ściennych, dachowych oraz stropów wewnętrznych w różnych klasyfikacjach ogniowych REi.

Wartość projektu: 8.292.660,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.640.680,00 zł

Projekt nr POIR.02.03.02-22-0005/16

Nazwa projektu: „Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem”

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem”.

Celem realizacji projektu jest zakup od jednostki naukowej usługi opracowania znacząco ulepszonego produktu - MODUŁOWY BUDYNEK HYBRYDOWY EKOINBUD - budynek inteligentny, energooszczędny, ze zdrowym mikroklimatem, przeznaczony do użytkowania jako dom mieszkalny lub budynek użyteczności publicznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne zestawienie konstrukcyjnych elementów kluczowego modułu [1] projektowanego budynku, wytwarzanych przez EKOINBUD - z pozostałymi modułami: modułem [2] fundamentowej płyty grzewczej LEGALETT, oraz modułami [3] hybrydowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej budynku z wykorzystania OZE.

Wartość projektu: 487 080,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 316 080,00 zł