Do naszego Działu Obsługi Gwarancyjnej poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Inżynier Budowy – Dział Obsługi Gwarancyjnej
miejsce pracy Gdańsk - Kokoszki

Wsparcie działu obsługi gwarancyjnej na inwestycjach realizowanych przez Grupę Ekoinbud w tym:

- przyjmowanie zgłoszeń usterek wraz z prowadzeniem ich rejestru,

- wysyłanie zgłoszeń do podwykonawców odpowiedzialnych za dany zakres prac,

- monitorowanie przebiegu procesu usuwania usterki (od zgłoszenia do podpisania protokołu) i bieżące informowanie inwestora o statusie usterki,

- nadzorowanie przebiegu i jakości prac wykonywanych przez podwykonawców przy usuwaniu usterki w konkretnym obiekcie,

- bieżąca archiwizacja na serwerze dokumentacji związanej z daną usterką w tym: korespondencji mailowej i papierowej na linii GW-inwestor-podwykonawca,

- wyszukiwanie podwykonawców na wykonanie robót usterkowych w przypadku wykonawstwa zastępczego

- wykształcenie kierunkowe – budownictwo,

- praktyka bądź staż na placu budowy,

- łatwość komunikowania się i budowania relacji w kontakcie mailowym, telefonicznym oraz osobistym,

- asertywność,

- nastawienie na poszukiwanie rozwiązań i zdolności organizacyjne,

- obsługa programów niezbędnych w pracy na tym stanowisku AutoCad oraz MS Excel,

- prawo jazdy kat. B,

- pracę w firmie, która ma stabilną pozycję na rynku usług budowlanych i działa w branży budownictwa prefabrykowanego drewnianego, na które popyt systematycznie rośnie,

- zatrudnienie w formie o umowę o pracę,

- wdrożenie do pracy na stanowisku przez doświadczonego współpracownika,

- szkolenie w zakresie stosowanej technologii,

- połączenie zadań biurowych z pracą na budowie co daje możliwość zdobycia doświadczenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych,

- uczestnictwo w wewnętrznych projektach badawczo-rozwojowych,

- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,

- dobrze wyposażoną kuchnię i świetną kawę,

- nieformalna atmosferę,

- program poleceń pracowniczych.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKOINBUD Sp. z o.o, zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest EKOINBUD Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Geodetów 29. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ekoinbud.pl

Grupa Ekoinbud