Do naszego Działu Projektowego poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Koordynator Projektów Branżowych
miejsce pracy Gdańsk - Kokoszki

- weryfikacja projektów branżowych, m.in. wentylacyjnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, itp. pod kątem zgodności wykonania z technologią szkieletową drewnianą,

- analiza zapisów umowy z inwestorem pod kątem zakresu prac projektowych oraz zastosowanej technologii,

- międzybranżowa koordynacja projektów w zakresie kolizji wykrytych podczas przygotowania dokumentacji projektowej,

- przygotowanie, na bazie dokumentacji wielobranżowej, kompletnych i zgodnych z technologią otworowań w dokumentacji przekazywanej do działu poprzedzającego etap produkcji,

- udział w naradach projektowych i w spotkaniach z Inwestorem lub Klientem,

- konsultowanie i proponowanie rozwiązań w razie wystąpienia zapytań od Kierownika Budowy i/lub Kierownika Projektu,

- przygotowywanie i aktualizacja wytycznych związanych z prowadzeniem instalacji w technologii drewnianej dla projektantów branżowych.

- wykształcenie kierunkowe - budownictwo/architektura/inżynieria środowiska,

- umiejętność czytania dokumentacji projektowej,

- dobra znajomość oprogramowania AutoCAD,

- doświadczenie w pracy na budowie (również w formie stażu lub praktyki),

- uważność i dbałość o detal,

- mile widziana znajomość programu Revit,

- chęć pozyskiwania wiedzy w obszarze budownictwa drewnianego szkieletowego,

- zatrudnienie w firmie, która ma stabilna pozycję na rynku usług budowlanych,

- pracę w branży budownictwa prefabrykowanego, na które popyt systematycznie rośnie,

- zatrudnienie w formie o umowę o pracę,

- możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do przystąpienia do egzaminu na upraw-nienia budowlane,

- uczestnictwo w wewnętrznych projektach badawczo-rozwojowych,

- program wdrożenia do pracy na stanowisku,

- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,

- możliwość dofinasowania szkoleń,

- program poleceń pracowniczych,

- nieformalną atmosferę,

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKOINBUD Sp. z o.o, zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest EKOINBUD Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Geodetów 29. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ekoinbud.pl

Grupa Ekoinbud