Do naszego Działu Projektowego poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Asystent Architekta - projektowanie domów jednorodzinnych
miejsce pracy Gdańsk - Kokoszki

- wykonywanie Projektów Budowlanych i Wykonawczych,

- przygotowywanie i prezentowanie inwestorowi koncepcji architektonicznych i rozwiązań projektowych wraz z doradztwem na każdym z etapów projektowania,

- tworzenie harmonogramów prac projektowych,

- pozyskiwanie, nadzorowanie i monitorowanie przebiegu prac oraz dokonywanie odbioru dokumentacji projektowych realizowanych przez projektantów branżowych,

- koordynacja międzybranżowa prac projektowych,

- weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem formalno-prawnym oraz przepisów techniczno-budowlanych,

- uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień technicznych i technologicznych na każdym etapie realizacji projektów architektonicznych i robót budowlanych,

- optymalizowanie kluczowych rozwiązań materiałowo-technologicznych,

- reprezentowanie inwestora w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi,

- prowadzenie formalności i dokumentacji związanej z projektem w tym pozyskiwanie nie-zbędnych materiałów do realizacji prac projektowych, m.in. badania geologiczne, pozyskiwanie mapy do celów projektowych warunków technicznych, uzgodnień, pozwolenia na budowę

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w biurze projektowym w obszarze budownictwa jednorodzinnego lub wielorodzinnego,

- praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego i procedur urzędowych,

- obsługa programów Revit, ArchiCad, AutoCad i SketchUp,

- doświadczenie w kontakcie z inwestorem indywidualnym i silna orientacja prokliencka,

- umiejętność pracy z kalendarzem i pod presją terminów,

- atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej,

- pracę w branży budownictwa prefabrykowanego drewnianego, na które popyt systematycz-nie rośnie,

- zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontrakt B2B,

- możliwość zdobycia doświadczenia wymaganego do uzyskania uprawnień,

- uczestnictwo w wewnętrznych projektach badawczo-rozwojowych,

- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,

- program wdrożenia do pracy na stanowisku,

- szkolenia w zakresie stosowanej technologii,

- możliwość śledzenia efektów własnej pracy od projektu po montaż na placu budowy,

- komfortowe miejsce i narzędzia pracy,

- nieformalną atmosferę,

- program poleceń pracowniczych.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKOINBUD Sp. z o.o, zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest EKOINBUD Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Geodetów 29. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ekoinbud.pl

Grupa Ekoinbud